...
Bilvrak kan være fulle av miøljøgifter før de blir tatt hånd om av bilopphuggeren. Foto: Illustrasjon

Bilvrak fulle av gift

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vurderer innskjerpinger.

Publisert 24.04.2012 kl 19:32 Oppdatert 24.04.2012 kl 19:33

Tips en venn på e-post:En kartlegging fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser at mange biler inneholder miljøgifter som ikke blir fjernet før vrakene hogges opp.

Kartleggingen fra Klif er gjort på bakgrunn av 90 kasserte personbiler produsert mellom 1987 og 2010, skriver Dagsavisen.

Den viser at hver bil har opp til 3-4 kilo med kretskort. Kretskort inneholder bly, andre tungmetaller og bromerte flammehemmere. I setetrekk og annet interiør fant Klif i 20-30 prosent av bilene høye verdier av bromerte flammehemmere. Klif mener det er fare for at flere tonn av stoffet kan bli spredt til luft og vann hvert år.

– Det er i dag felles europeiske krav til håndteringen av bilvrak. Vi ser nå at det kan være behov for å skjerpe dagens regulering for å hindre spredning av farlig avfall, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

En slik innskjerping betyr at Norge kan få strengere krav enn det som er nedfelt i EUs direktiv om kasserte kjøretøyer.

Klif vil imidlertid innhente mer kunnskap om hva som skjer med miljøgifter under opphogging av bilene, før direktoratet konkluderer.

– Etter at vi har fått ytterligere kunnskap, vil vi gi Miljøverndepartementet vår endelige anbefaling, sier Hambro. (©NTB)

På forsiden nå


...

Det brenner dobbelt så mange biler i Finnmark som i Troms og Nordland

I Finnmark brenner det dobbelt så mange biler som i Troms og Nordland, og nær dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.

...

Ber ordføreren hute seg hjem fra elgjakt og sloss for DPS

Torkjell Johnsen synes det er underlig at ordfører Knut Roger Hanssen ikke er med i delegasjonen fra Porsanger som skal til Bodø i morgen og sloss for DPS.

...

Terrortrussel kansellerer nasjonal øvelse

Den nasjonale beredskaps- og krisehåndteringsøvelsen TYR, som skulle gjennomføres i slutten av oktober, blir det ingenting av. Årsaken er terrortrusselen som rammet Norge i sommer.