...
Anders Behring Breivik (33) er tiltalt for terrorhandlinger og overlagte drap 22. juli i fjor. Her føres han inn i Oslo tingus under fengslingsmøtet 6. februar i år. Foto: Terje Pedersen, ANB

Tiltalen mot Behring Breivik

Anders Behring Breivik (33) ble onsdag tiltalt for terrorhandlinger og overlagte drap 22. juli i fjor. Les tiltalen her.

Publisert 08.03.2012 kl 07:29 Oppdatert 08.03.2012 kl 07:29

Tips en venn på e-post:


...
Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden orienterte om punktene i tiltalen mot Anders Behring Breivik. Foto: Vidar Ruud, ANB

(Navnene på drepte er IKKE fjernet. Derimot er alle detaljer rundt draps- eller skadehandlingene fjernet)

TILTALEBESLUTNING

STATSADVOKATENE I OSLO setter herved Anders Behring Breivik, f. 13.02.1979 p.t. varetektsfengslet i medhold av straffeloven § 39 under tiltale ved Oslo tingrett til ervervelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5, for i psykotisk tilstand å ha foretatt en ellers straffbar handling, nemlig overtredelse av:

  • Straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b, jf. §§ 148 første ledd første straffalternativ og 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 148 første ledd første straffalternativ (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes) og straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som den utøvende myndighet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlag:

Fredag 22. juli 2011 ca. kl. 15.17 i Grubbegata i Oslo, etter forutgående overveielser og planlegging, parkerte han en VW Crafter varebil med registreringsnummer BR 99834 utenfor inngangen til Høyblokka i Regjeringskvartalet, med kontorer til blant annet statsministeren og justisministeren. Til sammen oppholdt det seg minst 250 personer i Høyblokka og de omkringliggende departementskontorer, og ca. 75 personer i gatene i umiddelbar nærhet. I bilen hadde han plassert en egenprodusert bombe på ca. 950 kg, bestående blant annet av kunstgjødsel, diesel og aluminium. Han antente en lunte med ca. syv minutter brenntid, og forlot deretter stedet til fots og videre i en tidligere utplassert fluktbil, en Fiat Duplo med registreringsnummer VH 24605. Bomben eksploderte kl. 15.25.22 med voldsom ildkraft og trykkbølge i tråd med hans intensjoner, og brakte et stort antall personer, som oppholdt seg i bygningene i Regjeringskvartalet eller på gateplan, i umiddelbar livsfare, og forårsaket massive materielle ødeleggelser av de samme bygninger og omkringliggende bebyggelse.

Ved eksplosjonen drepte han følgende åtte personer, som alle ble påført meget omfattende sprengningsskader, således:

1. Jon Vegard Lervåg, født 17. februar 1979

2. Ida Marie Hill, født 20. februar 1977

3. Hanne Ekroll Løvlie, født 29. juni 1981

4. Anne Lise Holter, født 16. september 1959

5. Hanne Marie Orvik Endresen, født 21. mars 1950

6. Kjersti Berg Sand, født 10. oktober 1984

7. Kai Hauge, født 31. juli 1978

8. Tove Åshill Knutsen, født 31. juli 1954

Ved eksplosjonen forsøkte han også å drepe et stort antall personer, deriblant de andre som befant seg i Høyblokka og på gateplan rundt denne.

Han lyktes ikke i sitt forehavende, men ni personer ble fysisk alvorlig skadet, således:

(Navnene er slettet)

Bombeeksplosjonen førte til at en rekke regjeringskontorer, herunder Statsministerens kontor, Justis-og politidepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Olje-og energidepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet ikke kunne benyttes, og berørte departementer hadde ikke mulighet til å ivareta og utføre sine oppgaver som utøvende myndighet før det var gått en viss tid. Eksplosjonen og dens virkninger skapte også alvorlig frykt i deler av Norges befolkning.

  • Straffeloven § 147a første ledd bokstav b, jf. § 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlag:

Fredag 22. juli 2011, etter å ha forholdt seg som nærmere beskrevet under post I, kjørte han med fluktbilen til Hole kommune, hvor han visste at organisasjonen Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) avholdt sin tradisjonelle sommerleir på Utøya. Der befant det seg 564 personer. Ved å utgi seg for å være polititjenestemann og ikledd et uniformslignende antrekk, ble han - medbringende blant annet en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233 og en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm - transportert til Utøya om bord på fergen M/S Thorbjørn, hvor han ankom ca. kl. 17.15. Fram til han ble pågrepet av politiet samme dag ca. kl. 18.35, skjøt han, etter forutgående overveielser og planlegging, med riflen og/eller pistolen mot en rekke personer som befant seg på øya, i vannet eller om bord i båter, herunder sivile som kom til unnsetning, og utsatte disse for umiddelbar livsfare. Det oppstod panikk og dødsangst hos barn, ungdom og voksne under skytingen, forsterket av at det var begrensede muligheter til å flykte eller gjemme seg. Mens han beveget seg rundt over hele øya skjøt han mot personer som flyktet og/eller gjemte seg og/eller som han lokket fram med opplysninger om at politiet var ankommet.

Han drepte 69 personer, hvorav 67 ble truffet av dødelige skudd, avfyrt med de beskrevne våpen. To personer døde av fallskader og/eller drukning under forsøk på å komme seg unna uten å være truffet av skudd. Personene ble drept, således:

1. Trond Berntsen, født 12. mai 1960

2. Monica Elisabeth Bøsei, født 20. januar 1966

3. Rune Havdal, født 16. desember 1967

4. Hanne Anette Balch Fjalestad, født 13. oktober 1967

5. Snorre Haller, født 29. april 1981

6. Rolf Christopher Johansen Perreau, født 9. juni 1986

7. Lejla Selaci, født 9. januar 1994

8. Steinar Jessen, født 17. januar 1995

9. Birgitte Smetbak, født 25. februar 1996

10 Gunnar Linaker, født 07. juli 1988

11. Margrethe Bøyum Kløven, født 3. mars 1995

12. Silje Merete Fjellbu, født 13. november 1993

13. Guro Vartdal Håvoll, født 17. juni 1993

14. Ronja Søttar Johansen, født 3. februar 1994

15. Mona Abdinur, født 3. februar 1993

16. Sondre Kjøren, født 16. juni 1994

17. Bendik Rosnæs Ellingsen, født 26. januar 1993

18. Eivind Hovden, født 26. januar 1996

19. Lene Maria Bergum, født 16. mars 1992

20. Elisabeth Trønnes Lie, født 9. mars 1995

21. Henrik André Pedersen, født 19. februar 1984

22. Ida Beathe Rogne, født 8. november 1993

23. Aleksander Aas Eriksen, født 29. august 1994

24. Eva Kathinka Lütken, født 3. juli 1994

25. Tore Eikeland, født 18. mai 1990

26. Tarald Kuven Mjelde, født 23. januar 1993

27. Maria Maagerø Johannesen, født 24. mars 1994

28. Monica Iselin Didriksen, født 18. februar 1993

29. Åsta Sofie Helland Dahl, født 19. november 1994

30. Anders Kristiansen, født 30. januar 1993

31. Bano Abobakar Rashid, født 28. desember 1992

32. Andreas Edvardsen, født 30. november 1992

33. Silje Stamneshagen, født 15. mai 1993

34. Sondre Furseth Dale, født 19. februar 1994

35. Simon Sæbø, født 25. juli 1992

36. Modupe Ellen Awoyemi, født 14. august 1995

37. Sharidyn Meegan Ngahiwi Svebakk-Bøhn, født 17. juli 1997

38. Marianne Sandvik, født 14. mars 1995

39. Gizem Dogan, født 1. mai 1994

40. Johannes Buø, født 5. november 1996

41. Even Flugstad Malmedal, født 6. desember 1992

42. Syvert Knudsen, født 21. august 1993

43. Synne Røyneland, født 18. januar 1993

44. Torjus Jakobsen Blattmann, født 19. september 1993

45. Ingrid Berg Heggelund, født 20. september 1992

46. Isabel Victoria Green Sogn, født 18. mars 1994

47. Karar Mustafa Qasim, født 22. februar 1992

48. Carina Borgund, født 25. mars 1993

49. Tina Sukuvara, født 2. september 1992

50. Ruth Benedichte Vatndal Nilsen, født 1. oktober 1995

51. Henrik Rasmussen, født 18. februar 1993

52. Espen Jørgensen, født 6. juni 1994

53. Porntip Ardam, født 18. januar 1990

54. Thomas Margido Antonsen, født 25. juni 1995

55. Ismail Haji Ahmed, født 23. august 1991

56. Fredrik Lund Schjetne, født 16. august 1992

57. Hanne Kristine Fridtun, født 15. august 1991

58. Emil Okkenhaug, født 2. november 1995

59. Håvard Vederhus, født 10. november 1989

60. Victoria Stenberg, født 23. oktober 1993

61. Sverre Flåte Bjørkavåg, født 1. januar 1983

62. Diderik Aamodt Olsen, født 3. juni 1992

63. Tamta Liparteliani, født 7. januar 1988

64. Kevin Daae Berland, født 24. juni 1996

65. Karin Elena Holst, født 18. august 1995

66. Rafal Mohamad Jamil Jamil, født 5. mars 1991

67. Andrine Bakkene Espeland, født 30. juli 1994

68. Håkon Ødegaard, født 18. mai 1994

69. Andreas Dalby Grønnesby, født 16. juli 1994

I tillegg til ovennevnte drap, forsøkte han å drepe en rekke personer, dog uten å lykkes i sitt forehavende. Under drapsforsøkene skjøt og skadet han 33 personer, således:

(Navnene er slettet)

Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til samfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, og vilkårene i straffeloven § 39 nr. 1 er oppfylt.

Straffeloven § 49 kommer til anvendelse ved tiltalens post I pkt. 9 til 17 og post II pkt. 70 til 102.

Det vil bli nedlagt påstand om inndragning av tre våpen (en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233, en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm og en pumpehagle av merket Benelli) med tilhørende ammunisjon. Videre vil det bli nedlagt påstand om inndragning av gjenstander brukt under tilvirkningen av bomben som omhandlet under tiltalens post I, og klær/utstyr mv. brukt under utøvelsen av de i post I og II beskrevne handlinger.

Eventuelle krav om erstatning/oppreisning fra etterlatte og fornærmede vil bli fremsatt av bistandsadvokatene, jf. straffeprosessloven § 428 og samme lov § 264 b annet ledd.

Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd. Påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarerne må forberede seg på. I så fall kommer straffeloven § 62 til anvendelse.

Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Oslo statsadvokatembeter, 5. mars 2012

Svein Holden Inga Bejer Engh

På forsiden nå


...

– Enten måtte jeg reise uten bagasje, eller bli igjen med bagasjen

Da Unn Tone skulle starte siste etappe på reisen ble hun møtt av fullt bagasjerom.

...

Sju personer involvert i trafikkulykke

Ingen skal være alvorlig skadet, melder Finnmarkssykehuset. SAKEN ER OPPDATERT.

Utforkjøring utenfor Kautokeino

Ingen personer meldt skadet.