Styrker tingets legitimitet

At tinget også er villig til å «blottlegge» sitt indre liv gjennom slike høringer vil også styrke tingets legitimitet.

Publisert 06.11.2010 kl 12:06 Oppdatert 06.11.2010 kl 12:06

Tips en venn på e-post:¤ Sametinget gjennomførte denne uka den første åpne høringen. Modellen er hentet fra Stortinget, som har hatt ordningen med åpne høringer siden 2002, og benyttes når representantene finner grunn til å få en sak belyst ekstra. Høringene gir også mindretallet i en forsamling anledning til å få saker fram i offentligheten, selv om det styrende flertall skulle motsette seg dette.

¤ I Stortinget har høringene bidratt til større åpenhet om de viktige sakene, og slik bidratt til å styrke Stortingets innflytelse overfor regjeringen og departementene. Som demokratisk instrument har høringene definitivt vist sin berettigelse, og de er kommet for å bli.

¤ Sametinget vil helt sikkert få den samme demokratiske gevinst. At tinget også er villig til å «blottlegge» sitt indre liv gjennom slike høringer vil også styrke tingets legitimitet.

¤ Første sak til åpen høring var ingen god sak for det regjerende sametingsråd. Det ble avdekket en heller løs omgang med formalitetene i saksbehandlingen. Hva Kontrollkomitéens vedtak i saken vil bli skal vi ikke forskottere. Men vi tror det var smart av Sametingsrådet å «legge seg flat» i forhold til de kritikkverdige forholdene som ble avdekket i rapporten fra det private advokatfirmaet som hadde gjennomgått rådets rutiner.

¤ Det er ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen når ønsket om å være operativ er sterkt. I offentlig sammenheng er imidlertid formaliteter en forutsetning. Det er de som sikrer at disposisjonene som gjøres skal tåle offentlighetens lys, og at midler ikke skusles bort uten en forsvarlig demokratisk behandling.

¤ Sametinget vil neste år forvalte om lag 360 millioner kroner i året, og har ansvar for en rekke tilskuddsordninger i det samiske samfunnet. Slikt krever at det ikke stilles spørsmål ved om disse forvaltes etter god offentlig skikk.

¤ Denne ukas høring var neppe noen «god» sak for det sittende sametingsrådet. Men det var en god dag for Sametinget som institusjon. Vilje til åpenhet er fundamentet for legitimitet blant både velgere og omgivelser. Her har Sametinget tatt et skritt i riktig retning.

På forsiden nå


...

Bolands millionspøk mot «slarvkjerringene»

Porsangerkjendisen Tor Reidar Boland sier det kun er for å drive gjøn med «slarvkjerringene» i Lakselv, at han har lagt ut hytta si til salgs. Til høystbydende over 5 millioner kroner.

...

Finnmarksflyplasser økte mest

Mens flertallet av flyplassene opplevde nedgang i passasjertall, kunne to finnmarksflyplasser notere størst vekst.

...

Klar med bok om nordlendingers suksess

Porsangerværingen Robert Greiner har fullført en bok om nordnorske vinnerskaller. Blant dem er minst åtte finnmarkinger som gjør stor suksess utenfor Norge.

En av tre bilister i Finnmark tror de har fyllekjørt

- Alt for mange spekulerer i å kjøre bil etter bruk av alkohol eller trafikkfarlige legemidler.