LEDER

Ingen god start

«Vårt poeng er imidlertid at antallet hybler ikke harmonerer med antallet studenter, og at det bør tas grep for å bedre situasjonen.»

LEDER

Mot normalt?

«Hva ligger i en «normalsituasjon», all den tid vi snakker om en næring som mer eller mindre har befunnet seg i en konstant krise?»


LEDER

To år etter

«For to år siden reiste det norske folk seg mot terrorens grusomheter. Skal vi makte å stanse den, er det nødvendig at vi står opp – igjen og igjen.»

...

God butikk for flere

«Det er selvsagt positivt at lokale selskap får oppdrag ute på riggen, men erfaringene fra Tromsø viser også merverdien i å få installasjonen helt inn til kai.»

LEDER

Men hvem fikk nei?

«Det problematiske er at allmennheten aldri får vite hvem og hvilke prosjekter som fikk avslag. Dermed er det heller ingen mulighet å ettergå avgjørelsene.»

LEDER

Drama i oppløpet

«En skrinlegging av ilandføring og dermed av ringvirkninger i Nordkapp-samfunnet vil være nok en ubehagelig sak for politikere som ønsker gjenvalg.»

LEDER

...

Verdifullt tilskudd

«Det er fristende å trekke bildet ned på lokalt nivå og spørre hvordan det hadde gått i Finnmark dersom det ikke hadde vært for nettopp arbeidsinnvandringen.»

LEDER

Fisketurismen

«Samtidig er det like viktig å se på hva som ville vært situasjonen i de samme lokalsamfunnene uten denne formen for reiseliv.»

LEDER

For mange byråkrater

«Det innebærer at vi må akseptere forskjeller som følge av at lokale politikere prioriterer ulikt. Vettet og den sunne fornuften er likt fordelt.»


Valg for arbeidslivet

«Utfordringen for de rødgrønne og LO er at over halvparten av velgerne ikke tror at en blå regjering vil svekke arbeidstakernes rettigheter.»

LEDER

Ørkenvandring

«Flertallets beslutning er i stedet bygd på hva brorparten av politikere tror vil bli konsekvensen. Også det er en underlig tilnærming.»

Trøtthet og fravær

«Dette er et samfunnsgode som det er gode grunner til å slå ring om. Men dette fordrer at opplegget fungerer etter hensikten og at systemet ikke blir misbrukt.»

LEDER

Prisen og kundene

«Det handler om å endre vaner, og det tar ofte tid. Vi tror priser og tilgjengelighet på sikt vil gi en solid økning i reisende.»


...

Lytter til Avinor

«Vår vurdering er at Avinor dels har forsøkt å kjøpe seg tid, og å få gehør for andre finansieringsformer eller et lavere krav til avkastning.»

Flere riktige skritt

«Endelig har det gått opp for sentrale myndigheter at infrastrukturen må følge utviklingen i næringslivet i distriktene.»

...

Å vurdere vekk fare

«Det betyr også at risikoen for at noe kan gå galt øker vesentlig, til tross for at sannsynligheten i utgangspunktet er svært liten.»

LEDER

Dragkamp på veien

«Vi forventer også at hele strekningen med riksvei 94 mellom Skaidi og Hammerfest blir løftet fram som et prioritert prosjekt.»

Sp samlet troppene

«Senterpartiet klarte langt på vei å samle troppene i helgen. Det ble utformet brobyggende kompromisser i de mest trøblete sakene.»

Sikker som banken

«Bankene rundt om i verden er ikke så sikre som mange av oss later til å tro. Ikke engang i Norge er bankene helt sikre.»

LEDER

...

Ny strid om EØS

«Stoltenberg kan ikke godta at det skapes en slik uklarhet om EØS-avtalen. Høyre vil da få et stort gratispoeng i valgkampen.» DEBATT: Bør vi ha folkeavstemning om å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale?


Bankenes logikk

«Vi tror også det er slik bankene oppleves blant folk flest: Budskapet fra sjefen i banken som gikk med 13,7 milliarder kroner i overskudd i fjor, virker ulogisk.»

Sinnet i landsdelen

«Når Korsberg går ut og krever en folkeavstemning, handler det like mye om å markere et politisk standpunkt.»